Skip available courses

Available courses

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą obejmuje 218 godzin dydaktycznych. Jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Jest realizowany w okresie: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r. w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. ramowy plan i program kursu.

  BAZA MATERIAŁÓW

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Wirtualne laboratoria – nauczanie przez odkrywanie”

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Pierwsza pomoc przedmedyczna. Opracowanie otwartych zasobów edukacyjnych".

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Kodowanie i programowanie w edukacji ekologicznej i globalnej"

 • W ramach sieci proponujemy Państwu omówienie zagadnień związanych z planowaniem procesu edukacyjno-wychowawczego z uwzględnieniem  potrzeb ucznia przejawiającego trudności w nauce. Oferujemy Państwu wzajemną wymianę doświadczeń, spotkania z ekspertami, zapoznanie się otwartymi zasobami edukacyjnymi, wspólne planowanie nowych rozwiązań  i tworzenie materiałów dydaktycznych przydanych w pracy z uczniem z trudnościami w nauce.

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Nauczanie przez badanie, doświadczanie oraz eksperymentowanie"

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym „Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych”.

 • Miejsce wirtualnej współpracy nauczyciel i – szkolenia b-learningowego „Eksperymentowanie w edukacji przyrodniczej". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe zajęcia, podczas których można wykorzystywać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w pracy z uczniami.

 • Baza materiałów oraz miejsce wirtualnych spotkań nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego „Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych podczas zajęć z edukacji ekologicznej i globalnej”.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Celem szkolenia  jest  przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci przez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy (pedagogika zabawy, synestezja, twórczość plastyczna i muzyczna).

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego "Kreatywne nauczanie przyrody". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe, interaktywne ćwiczenia opracowane z wykorzystaniem aplikacji LearningApps.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Celem szkolenia  jest  przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci przez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy (pedagogika zabawy, synestezja, twórczość plastyczna i muzyczna).

 • Kurs prowadzony jest w formule blended learning (mieszanej).Składa się z trzech modułów merytorycznych (razem 15 godzin dydaktycznych w tym 5 online). Uczestnicy kursu podczas wykładu zostaną zapoznani z rodzajami gier i zabaw dydaktycznych i ich znaczeniem w stymulowaniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W formie pracy warsztatowej wypracują zabawy stymulujące percepcję wzrokową, słuchową motorykę małą  oraz zabawy rozwijające zmysły.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w ramach swojego przedmiotu chcą poprawnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym realizować obszar tematyczny „edukacja zdrowotna”, wyodrębniony w treściach przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do analizy krajobrazu kulturowego regionu, wskazanie interesujących materiałów pomocniczych w realizacji projektu edukacyjnego.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, chcących podnieść jakość wzajemnych kontaktów szkoła - rodzice, pragnących lepiej zrozumieć wartość partnerstwa w oświacie oraz wagę podmiotowości rodziców w systemie edukacyjnym.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego celem jest poszerzenie kompetencji nauczycieli odnośnie wyszukiwania informacji w internecie i wykorzystania ich w celach edukacyjnych.

 • Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania w roli  opiekuna samorządu uczniowskiego. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań stacjonarnych uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze partycypacji uczniów i nauczycieli w  działaniach samorządu.

 • Sieć adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy dostrzegają potrzebę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu małego dziecka. Celem sieci jest umożliwienie spotkania się nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wzajemna wymiana ich doświadczeń oraz wspólne planowanie nowych rozwiązań mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci na I etapie edukacyjnym.


SERDECZNIE WITAMY
w roku szkolnym 2019/2020

Mamy nadzieję, że nasza platforma zdalnego nauczania stanie się dla Państwa przyjaznym, twórczym i owocnym środowiskiem pracy. 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Platformy MOODLE
RODN „WOM”
w Częstochowie

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 Today Tuesday, 12 November 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
 • Picture of Gość Guest user